Ljetovanja 2020Biograd (HR)

Vrsta putovanja Vrijeme polaska Cijena Sandra / Marijan Renato AP Mira Milinović
SB AP
Jednodnevni izlet 04:00h 30,00 KM - - - -
3 dana (petak -> nedjelja) 04:00h 130,00 KM 135,00 KM 145,00 KM 125,00 KM 140,00 KM
6 dana (nedjelja -> petak) 04:00h 215,00 KM 220,00 KM 265,00 KM 230,00 KM 265,00 KM
8 dana (ned. -> ned. / pet. -> pet.) 04:00h 290,00 KM 295,00 KM 370,00 KM 290,00 KM 370,00 KM

Navedene cijene su važeće od 01.01.2020. i iskazane su u KM.

POLASCI:

1 DAN
BIOGRAD - PAKOŠTANE
3 DANA – 2 NOĆENJA
BIOGRAD-VODICE-PAKOŠTANE
6 DANA – 5 NOĆENJA
BIOGRAD –BORIK –VODICE–PAKOŠTANE
8 DANA – 7 NOĆENJA
BIOGRAD – VODICE – PAKOŠTANE
nedjelja petak –> nedjelja nedjelja –> petak nedjelja -> nedjelja petak -> petak
14.06. 05.06.-07.06. 07.06.-12.06. 07.06.-14.06. 05.06.-12.06.
21.06. 12.06.-14.06. 14.06.-19.06. 14.06.-21.06. 12.06.-19.06.
28.06. 19.06.-21.06. 21.06.-26.06. 21.06.-28.06. 19.06.-26.06.
05.07. 26.06.-28.06. 28.06.-03.07. 28.06.-05.07. 26.06.-03.07.
12.07. 03.07.-05.07. 05.07.-10.07. 05.07.-12.07. 03.07.-10.07.
19.07. 10.07.-12.07. 12.07.-17.07. 12.07.-19.07. 10.07.-17.07.
26.07. 17.07.-19.07. 19.07.-24.07. 19.07-.26.07. 17.07.-24.07.
02.08. 24.07.-26.07. 26.07.-31.07. 26.07.-02.08. 24.07.-31-07.
02.08. 31.07.-02.08. 02.08.-07.08. 02.08.-09.08. 31.07.-07.08.
16.08. 07.08.-09.08. 09.08.-14.08. 09.08.-16.08. 07.08.-14.08.
23.08. 14.08.-16.08. 16.08.-21.08. 16.08.-23.08. 14.08.-21.08.
30.08. 21.08.-23.08. 23.08.-28.08. 23.08.-30.08. 21.08.-28.08.
06.09. 28.08.-30.08. 30.08.-04.09. 30.08.-06.09. 28.08.-04.09.
13.09. 04.09-06.09. 06.09.-11.09. 06.09.-13.09. 04.09.11.09.

Zadar (Borik) (HR)

Vrsta putovanja Vrijeme polaska Josip Bilaver (2+1) Ivo Lončar (4 osobe)
6 dana (nedjelja -> petak) 04:00h 280,00 KM 215,00 KM
8 dana (ned. -> ned. / pet. -> pet.) 04:00h 400,00 KM 310,00 KM

Navedene cijene su važeće od 01.01.2020. i iskazane su u KM.

POLASCI:

1 DAN
BIOGRAD - PAKOŠTANE
3 DANA – 2 NOĆENJA
BIOGRAD-VODICE-PAKOŠTANE
6 DANA – 5 NOĆENJA
BIOGRAD –BORIK –VODICE–PAKOŠTANE
8 DANA – 7 NOĆENJA
BIOGRAD – VODICE – PAKOŠTANE
nedjelja petak –> nedjelja nedjelja –> petak nedjelja -> nedjelja petak -> petak
14.06. 05.06.-07.06. 07.06.-12.06. 07.06.-14.06. 05.06.-12.06.
21.06. 12.06.-14.06. 14.06.-19.06. 14.06.-21.06. 12.06.-19.06.
28.06. 19.06.-21.06. 21.06.-26.06. 21.06.-28.06. 19.06.-26.06.
05.07. 26.06.-28.06. 28.06.-03.07. 28.06.-05.07. 26.06.-03.07.
12.07. 03.07.-05.07. 05.07.-10.07. 05.07.-12.07. 03.07.-10.07.
19.07. 10.07.-12.07. 12.07.-17.07. 12.07.-19.07. 10.07.-17.07.
26.07. 17.07.-19.07. 19.07.-24.07. 19.07-.26.07. 17.07.-24.07.
02.08. 24.07.-26.07. 26.07.-31.07. 26.07.-02.08. 24.07.-31-07.
02.08. 31.07.-02.08. 02.08.-07.08. 02.08.-09.08. 31.07.-07.08.
16.08. 07.08.-09.08. 09.08.-14.08. 09.08.-16.08. 07.08.-14.08.
23.08. 14.08.-16.08. 16.08.-21.08. 16.08.-23.08. 14.08.-21.08.
30.08. 21.08.-23.08. 23.08.-28.08. 23.08.-30.08. 21.08.-28.08.
06.09. 28.08.-30.08. 30.08.-04.09. 30.08.-06.09. 28.08.-04.09.
13.09. 04.09-06.09. 06.09.-11.09. 06.09.-13.09. 04.09.11.09.

Vodice (HR)

Vrsta putovanja Vrijeme polaska Vila Planeta
(Klimatizovane sobe)
Sunce i more
(Sobe sa polupansionom)
3 dana (petak -> nedjelja) 04:00h 155,00 KM 200,00 KM
6 dana (nedjelja -> petak) 04:00h 235,00 KM 375,00 KM
8 dana (ned. -> ned. / pet. -> pet.) 04:00h 305,00 KM 495,00 KM

Navedene cijene su važeće od 01.01.2020. i iskazane su u KM.

POLASCI:

1 DAN
BIOGRAD - PAKOŠTANE
3 DANA – 2 NOĆENJA
BIOGRAD-VODICE-PAKOŠTANE
6 DANA – 5 NOĆENJA
BIOGRAD –BORIK –VODICE–PAKOŠTANE
8 DANA – 7 NOĆENJA
BIOGRAD – VODICE – PAKOŠTANE
nedjelja petak –> nedjelja nedjelja –> petak nedjelja -> nedjelja petak -> petak
14.06. 05.06.-07.06. 07.06.-12.06. 07.06.-14.06. 05.06.-12.06.
21.06. 12.06.-14.06. 14.06.-19.06. 14.06.-21.06. 12.06.-19.06.
28.06. 19.06.-21.06. 21.06.-26.06. 21.06.-28.06. 19.06.-26.06.
05.07. 26.06.-28.06. 28.06.-03.07. 28.06.-05.07. 26.06.-03.07.
12.07. 03.07.-05.07. 05.07.-10.07. 05.07.-12.07. 03.07.-10.07.
19.07. 10.07.-12.07. 12.07.-17.07. 12.07.-19.07. 10.07.-17.07.
26.07. 17.07.-19.07. 19.07.-24.07. 19.07-.26.07. 17.07.-24.07.
02.08. 24.07.-26.07. 26.07.-31.07. 26.07.-02.08. 24.07.-31-07.
02.08. 31.07.-02.08. 02.08.-07.08. 02.08.-09.08. 31.07.-07.08.
16.08. 07.08.-09.08. 09.08.-14.08. 09.08.-16.08. 07.08.-14.08.
23.08. 14.08.-16.08. 16.08.-21.08. 16.08.-23.08. 14.08.-21.08.
30.08. 21.08.-23.08. 23.08.-28.08. 23.08.-30.08. 21.08.-28.08.
06.09. 28.08.-30.08. 30.08.-04.09. 30.08.-06.09. 28.08.-04.09.
13.09. 04.09-06.09. 06.09.-11.09. 06.09.-13.09. 04.09.11.09.

Pakoštane (HR)

Vrsta putovanja Vrijeme polaska Cijena Studio Anka
(2+1)
Apartman Dragica
(2+3)
Jednodnevni izlet 04:00h 30,00 KM - -
3 dana (petak -> nedjelja) 04:00h - 155,00 KM 130,00 KM
6 dana (nedjelja -> petak) 04:00h - 290,00 KM 230,00 KM
8 dana (ned. -> ned. / pet. -> pet.) 04:00h - 395,00 KM 295,00 KM

Navedene cijene su važeće od 01.01.2020. i iskazane su u KM.

POLASCI:

1 DAN
BIOGRAD - PAKOŠTANE
3 DANA – 2 NOĆENJA
BIOGRAD-VODICE-PAKOŠTANE
6 DANA – 5 NOĆENJA
BIOGRAD –BORIK –VODICE–PAKOŠTANE
8 DANA – 7 NOĆENJA
BIOGRAD – VODICE – PAKOŠTANE
nedjelja petak –> nedjelja nedjelja –> petak nedjelja -> nedjelja petak -> petak
14.06. 05.06.-07.06. 07.06.-12.06. 07.06.-14.06. 05.06.-12.06.
21.06. 12.06.-14.06. 14.06.-19.06. 14.06.-21.06. 12.06.-19.06.
28.06. 19.06.-21.06. 21.06.-26.06. 21.06.-28.06. 19.06.-26.06.
05.07. 26.06.-28.06. 28.06.-03.07. 28.06.-05.07. 26.06.-03.07.
12.07. 03.07.-05.07. 05.07.-10.07. 05.07.-12.07. 03.07.-10.07.
19.07. 10.07.-12.07. 12.07.-17.07. 12.07.-19.07. 10.07.-17.07.
26.07. 17.07.-19.07. 19.07.-24.07. 19.07-.26.07. 17.07.-24.07.
02.08. 24.07.-26.07. 26.07.-31.07. 26.07.-02.08. 24.07.-31-07.
02.08. 31.07.-02.08. 02.08.-07.08. 02.08.-09.08. 31.07.-07.08.
16.08. 07.08.-09.08. 09.08.-14.08. 09.08.-16.08. 07.08.-14.08.
23.08. 14.08.-16.08. 16.08.-21.08. 16.08.-23.08. 14.08.-21.08.
30.08. 21.08.-23.08. 23.08.-28.08. 23.08.-30.08. 21.08.-28.08.
06.09. 28.08.-30.08. 30.08.-04.09. 30.08.-06.09. 28.08.-04.09.
13.09. 04.09-06.09. 06.09.-11.09. 06.09.-13.09. 04.09.11.09.

*Sve ponude su informativnog karaktera.
VD Tours Commerce zadržava pravo izmjene bilo koje od svojih objavljenih ponuda.